Krister Kallin – mottagare av årets Körledarstipendium från Örebro Läns Körsångarförbund

Motivering:
Krister Kallin har på ett beundransvärt sätt engagerat sig i många körer i länet. Han har genom sitt engagerande sätt varit den eldsjäl, som behövs, för att skapa den bredd och mångfald av körer som vi eftersträvar.

Skrivet 2007-03-25 av Nerikes Allehanda