En manskör som 2017 fyllde 90 år! För dig med erfarenhet.

Kören bildades 1927 och har allt sedan dess haft en betydande roll i Örebros musikliv. Vi sjunger sånger ur de flesta genrer. Tonvikt läggs vid att utveckla din sångröst. Du bör kunna läsa noter. Anmäl dig för provsjungning! Läs mer på körens egen hemsida: www.loreleikoren.se

Vi repeterar tisdagar kl. 18.45 – 21.15.

För information och anmälan till provsjungning: Krister Kallin, tel. 0704-18 44 83.