Körsång för kvinnor, direkt efter jobbet!

Hösten 2008 bildades Le Coeur och är därmed den ”yngsta” av mina körer. Tiden för repetitionerna är bra för dig som gärna har en aktivitet som inte kräver en hel kväll. Vi sjunger mestadels välkända sånger på nybörjar-/enkel fortsättningsnivå.

Vi repeterar måndagar kl. 17.00 – 18.00.