Körsång för kvinnor. För dig med erfarenhet.

En damkör på högre forsättningsnivå som bildades 1997 och antog namnet Kristers Sisters våren 2003.

Vi sjunger tre- till fyrstämmigt. Repertoaren är blandad, men vi prioriterar modernare sånger. Tonvikt läggs vid att utveckla din sångröst. Du bör kunna läsa noter. Provsjungningen gäller för nya deltagare samt deltagare som haft uppehåll från kören mer än en termin.

Vi repeterar tisdagar kl. 17.00 – 18.30