Körsång för kvinnor och män, nybörjarnivå

Henry van Dykes ord: ”Skogen skulle vara mycket tyst om inga andra fåglar sjöng än de som sjunger bäst”, är vår ledstjärna. Kören bildade en egen förening i november 2003 och den består idag av 150 aktiva sångare. Vi sjunger blandad repertoar, såväl visor som gospel och rock/pop. Tonvikt läggs vid att utveckla din sångröst.