Historik

Jag är uppväxt i det norrländska samhället Mellansel, en by tjugo mil norr om Sundsvall. Tidigt upptäckte jag musikens emotionella kraft och det blev självklart att jag ville ägna mitt liv åt musicerande.

Som 10-åring var torsdagarna med sjungande i gosskör veckans höjdpunkt. Jag tog saxofonlektioner och blev snart uppmuntrad att även börja spela piano.

När grundskolan var avklarad följde tre års musikstudier vid Mellansels Folkhögskola. Vid 19 års ålder påbörjade jag utbildning vid musikhögskolan i Örebro. Efter fem års studier där tog jag 1997 körpedagogexamen och har sedan dess arbetat som körledare i Örebro.

För närvarande leder jag närmare 600 sångare i sju olika körer. Jag har tilldelats 2005- och 2007-års körledarstipendium av Örebro Läns Körsångarförbund och mottog 2007 års Hjalmar Berglunds Revystipendium.