Körerna

Cantamera | F'ralla-kören | Forever Young |
Kristers Sisters | Le Coeur | Lorelei | Vox Femina |

Lorelei

Visa bilder

En manskör som 2007 fyllde 80 år! För dig med erfarenhet.

Kören bildades 1927 och har allt sedan dess haft en betydande roll i Örebros musikliv. Vi sjunger sånger ur de flesta genrer. Tonvikt läggs vid att utveckla din sångröst. Du bör kunna läsa noter. Anmäl dig för provsjungning! Läs mer på körens egen hemsida: www.loreleikoren.seVi repeterar tisdagar kl. 18.45 - 21.15.

För information och anmälan till provsjungning: Krister Kallin, tel. 0704-18 44 83.